Avgifter

 

 

 

3 mot 3 (F/P7)                         0 kr/lag

5 mot 5 (F/P9 - F/P9)               0 kr/lag

7 mot 7 (F/P10 - F/P11)           1500 kr/lag

9 mot 9 (F/P12 - F/P14)           1500 kr/lag

 

Anmälningsavgiften ska betalas senast 9:e april på bankgiro 426-1475, ange föreningsnamn samt åldersklass.